Thái độ quyết định thành công

Trong mấy năm triển khai dự án Nâng cao Năng lực bán hàng tại 2 ngân hàng lớn nhất là STB và TCB, tôi đã tổ chức hàng trăm buổi đào tạo kỹ năng, đã kèm cặp và huấn luyện bán cho hàng ngàn CVKH – nhiều bạn trong số này đã có những tiến bộ … Continue reading Thái độ quyết định thành công