Alexander The Great (356-323 BC)

Alexander Đại Đế được xem là một trong những tài năng quân sự kiệt xuất trong lịch sử cổ đại. Bắt đầu từ năm 18 tuổi ông đã dẫn đại binh chinh phục các vùng đất rộng lớn từ Hy Lạp đến Ai Cập, cho đến tận Tiểu Á và vương quốc Ba Tư xa … Continue reading Alexander The Great (356-323 BC)