Ngân hàng bán lẻ: ‘wallet-share’ quan trọng hơn cả ‘market-share’

Bài này đăng trên cafef.vn ngày 30/03/2016 http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/muon-vuon-len-vi-tri-so-1-ve-ban-le-cac-ngan-hang-khong-the-bo-qua-dieu-nay-20160329162247581.chn Trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, wallet-share (hoặc Share of wallet: SOW) là một thuật ngữ đo lường tỉ trọng giao dịch của một cá nhân cụ thể đối với ngân hàng trong số tất cả những tổ chức mà khách hàng đó có quan hệ. … Continue reading Ngân hàng bán lẻ: ‘wallet-share’ quan trọng hơn cả ‘market-share’