YOU SELL THE WAY YOU BUY

Cái này đúng – không phải tất cả nhưng với một số Sales.

  • Nếu khi mua, bạn chỉ chọn giá rẻ – thì khi bán, bạn luôn nghĩ rằng LS vay phải thấp/LS huy động phải cao/phí phải hấp dẫn hơn mới bán được
  • Nếu khi mua, bạn không muốn người bán có lời – thì khi bán, bạn cứ muốn giảm giá đến không có lợi nhuận
  • Nếu khi mua, bạn hay kỳ kèo – thì khi bán, bạn khó tự tin thuyết phục Khách hàng chấp nhận các khoản phí
  • Nếu khi mua, bạn cân nhắc quá kỹ – thì khi bán, bạn sẽ đồng ý rất nhanh khi Khách hàng bảo ‘để suy nghĩ thêm’
  • Nếu khi mua, bạn không tin tưởng người bán – thì khi bán, bạn cũng thiếu tin tưởng chính mình!
  • Nếu bình thường, bạn khó chịu khi nhận cuộc gọi tiếp thị/bán hàng – thì khi đến lượt mình, bạn sẽ thấy khó khăn khi phải gọi bán hàng/tiếp thị

You-buyer chẳng có gì sai cả – nhưng nếu để hành vi đó chi phối You-seller thì trong nhiều trường hợp, nó ảnh hưởng ko tốt đến kết quả bán.

Vậy nên làm thế nào? Hãy tách bạch You-buyer & You-seller.

Don’t sell the way you buy!

Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s